Menu

UBND cấp quận tại TP Hồ Chí Minh được cấp quyền cải tạo, xây dựng chung cư mới

Tin tức – UBND thành phố HCM vừa quyết định ủy quyền cho UBND quận thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan thủ tục đầu tư cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế các chung cư cũ đã được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn.

Cụ thể, UBND quận được phê duyệt đề cương, dự toán, báo cáo kinh tế – kỹ thuật, quyết toán về công tác kiểm định và sửa chữa chung cư cũ. Ban hành các văn bản để thông báo kết quả kiểm định chất lượng chung cư cho chủ sở hữu nhà chung cư. Phê duyệt và công bố kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế các chung cư cũ trên địa bàn quận.

Tình trạng xuống cấp trầm trọng và cần phải xây dựng chung cư mới

Tình trạng xuống cấp trầm trọng và cần phải xây dựng chung cư mới

Bên cạnh đó, UBND quận được công nhận chủ đầu tư, chấp thuận phương án tạm cư, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đề xuất của nhà đầu tư trong trường hợp chủ sở hữu các nhà chung cư chọn được nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Công nhận chủ đầu tư, phê duyệt phương án tạm cư, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá trị căn hộ mới và giá trị căn hộ cũ trong trường hợp Nhà nước tổ chức thực hiện đối với chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm mà hết thời hạn theo quy định nhưng các chủ sở hữu nhà chung cư chưa chọn được nhà đầu tư.

Quyết định sẽ thu hồi văn bản chấp thuận chủ đầu tư dự án theo quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 9 Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Ban hành quyết định phá dỡ khẩn cấp cưỡng chế nhà chung cư, quyết định cưỡng chế di dời và tổ chức thực hiện. Phê duyệt phương án phá dỡ, phương án di dời, bố trí tạm cư và phương án cưỡng chế phá dỡ khẩn cấp.

UBND cấp quận được phép xây dựng chung cư mới thay thế các chung cư đã cũ trên địa bàn

UBND cấp quận được phép xây dựng chung cư mới thay thế các chung cư đã cũ trên địa bàn

UBND cấp quận cũng được ủy quyền trong trường hợp thực hiện đầu tư xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ theo hình thức đối tác công tư – PPP và cấp giấy phép xây dựng công trình cấp 1, cấp 2…

Theo thống kê, hiện thành phố HCM có khoảng 474 chung cư cũ cần được kiểm định, phần lớn được xây dựng từ giữa những năm 1960 cho đến nay. Có 106 chung cư, nhà tập thể đã bị xuống cấp trầm trọng, trong đó có những chung cư đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.

Theo kế hoạch, thành phố HCM sẽ triển khai nhiều giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng chung cư mới. Trong đó mục tiêu đến năm 2020 sẽ tháo dỡ, di dời ít nhất 50% trong tổng số 474 cư, nhà tập thể đã xuống cấp.